ZESPOŁY

KUJAWSKIE KAPELE LUDOWE - ARTYŚCI I ICH TWÓRCZOŚĆ

Zespół Pieśni i Tańca "Kujawy" w Radziejowie

PochodzenieRadziejów
Data rozpoczęcia działalności1970--
Lista atrybutówzespół folklorystyczny

Zespół Pieśni i Tańca "Kujawy" w Radziejowie - zespół powstały w 1970 roku w wyniku przeobrażenia założonej w 1967 roku Kapeli Kujawskiej z Radziejowa z uwagi na jej rozbudowę o śpiewaków i tancerzy oraz zmianę charakteru. Informacje dotyczące założycieli i powstania Kapeli Kujawskiej, jej kierowników, pierwszych członków, koncertów i repertuaru odnaleźć można w notce poświęconej kapeli: Kapela Kujawska z Radziejowa.

Kapelę Kujawską z Radziejowa prowadzili: Henryk Gronkowski (lata 1967-1968) i Józef Kucal (lata 1968-1970). Po jej przeobrażeniu w Zespół Pieśni i Tańca "Kujawy" w Radziejowie grupą kierowali: Józef Pietrzak (lata 1970-1990), Henryk Nawrocki (lata 1990-1999; lata 1999-2002 - sam zespół instrumentalny), Wanda Waszak (lata 1999/2000-2012 - grupa śpiewacza i tancerze), Jan Byczkowski (lata 2002-2012 - zespół instrumentalny), Marian Nowakowski (od roku 2012 - grupa śpiewacza i tancerze), Ireneusz Staszak (od roku 2012 - zespół instrumentalny). Układy choreograficzne układała śpiewaczka i autorka tekstów Maria Dębniak (1931-2011).

 

Skład Zespołu Pieśni i Tańca "Kujawy" w Radziejowie

W składzie Zespołu Pieśni i Tańca "Kujawy" znajdowały się osoby związane z Kapelą Kujawską z Radziejowa od początku jej istnienia (tj. od 1967): skrzypkowie: Stanisław Daniel (1936) z Bytonia, Andrzej Marciniak z Dobrego, Leon Kłos (1911) ze Smarglina, Franciszek Janiak (1921-1995) z Radziejowa, Franciszek Waldon (1907-1986) z Radziejowa, Henryk Gronkowski (1908-1994) z Bronisławia, Stanisław Puchalski (1912) z Bronisławia, Edward Raszka z Bronisławia oraz basista Stanisław Kubiak z Bytonia; klarnecista Benon Górecki (1929-2006) z Krotoszyna; trębacz Ignacy Łukanowski z Radziejowa i bębniarz Władysław Libigocki z Radziejowa. Przyśpiewki wykonywali Józef Prusinowski (1912-1998), Maria Malinowska, Rozalia Libigocka i Maria Surdyk (1932-2012).

W kolejnych latach do Zespołu Pieśni i Tańca w Radziejowie dołączyło kilkunastu muzykantów. Ponieważ nie prowadzono w żadnej formie kroniki zespołu, bardzo trudno dziś określić, w których latach kto doszedł lub odszedł z kapeli i jaki był jej skład w czasie poszczególnych koncertów. Do zespołu dołączyli: skrzypek Jan Szymański (1936) z Tomaszowa; akordeonista i klarnecista Henryk Nawrocki (1937-2004) z Piotrkowa (późniejszy kierownik); basista Bolesław Głowacki (1932-2004) z Borucinka; akordeonista Józef Pietrzak (1930-1999) z Mąkoszyna (kierownik zespołu w latach 1970-1990); klarnecista Tomasz Zdobych (1982) ze Skibina; basista Bogdan Barański (1943) z Radziejowa; bębnista Marian Nowakowski (1951) z Broniewa (późniejszy kierownik); klarnecista Krzysztof Świeciak z Radziejowa; akordeonista Jan Bykowski (1950) z Radziejowa (późniejszy kierownik); bębnista Andrzej Wesołowski (1955) z Radziejowa; kontrabasista Wojciech Nitecki (1941–2007) z Radziejowa; trębacz Zbigniew Szmydt (1963) z Radziejowa; trębacz Jan Skuratowicz (1945) z Galczyc; bębnista Tomasz Kieler; skrzypaczka Agnieszka Brzozowska (1973) z Radziejowa; klarnecista Jan Deręgowski (1946) z Palczewa; basista Robert Dembowski; akordeonista Ireneusz Staszak (1953-2015) z Morzyc k. Bytonia (późniejszy kierownik).

Zgodnie z pracą dyplomową długoletniego kierownika Radziejowskiego Domu Kultury, Jana Kalafusa (Działalność Zespołu Pieśni i Tańca "Kujawy" w Radziejowie w latach 1967-1984, Państwowe Zaoczne Studium Oświaty i Kultury Dorosłych, Oddział w Bydgoszczy, 1985), w latach 1967-84 członków zespołu było 42, w tym 16 muzykantów kapeli instrumentalnej (za Aneksem nr 2). W roku 1984 członków zespołu miało być już tylko 25, w tym 7 z kapeli (Aneks nr 3).

 

Zespół Pieśni i Tańca "Kujawy" w Radziejowie pod kierownictwem Józefa Pietrzaka (lata 1970-90)

Archiwalny zapis kujawiaka od Radziejowa „W Radziejowie mieście głównym tańczym zawsze krokiem równym” zrealizowana między 28 a 30 czerwca 1974 roku podczas 8. Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą. Utwór wykonuje Grupa Wokalna i Kapela Ludowa „Kujawy” Towarzystwa Miłośników Kujaw w Radziejowie w składzie: Stanisław Daniel, Andrzej Marciniak na pierwszych skrzypcach, Stanisław Puchalski i Edward Raszke na drugich skrzypcach, Stanisław Kubiak na basie, Benon Górecki i Stanisław Kujawa na klarnecie, Ignacy Łukanowski na trąbce oraz Józef Pietrzak na harmonii. Zob:http://archiwum.nina.gov.pl/film/w-radziejowie-miescie-glownym-tanczym-zawsze-krokiem-rownym-kujawiak-od-radziejowa

 

Zespół Pieśni i Tańca "Kujawy" w Radziejowie pod kierownictwem Henryka Nawrockiego (lata 1990-99/2002)

14 listopada 1999 roku w Domu Kultury w Radziejowie, w ramach finansowanego przez Kujawsko-Pomorskie Towarzystwo Kulturalne w Bydgoszczy projektu muzykolog Wandy Szkulmowskiej, nagrano 28 utworów z repertuaru Zespołu Pieśni i Tańca "Kujawy" w Radziejowie. 14 zaprezentowanych wówczas utworów wykonała sama kapela, pozostałe 14 - zespół śpiewaczy i kapela. Skład zespołu śpiewaczego: Elżbieta Szcześniewicz (ur. 1959); Leokadia Zarzycka (ur. 1934); Maria Surdyk (ur. 1932); Emila Wilczyńska (ur. 1976); Stanisława Szmydt (ur. 1934); Danuta Kacprzak (ur. 1936); Teresa Pilak (ur. 1940); Marta Korzeniowska (ur. 1932); Teresa Wróblewska (ur. 1940); Jan Szyszkowski (ur. 1935); Jan Ulański (ur. 1922); Stanisław Białkowski (ur. 1946); Jan Kuropatwiński (ur. 1929); Justyna Bartczak (1989); Agata Staszko (1987); Anna Szcześniewicz (1988); Magdalena Goździk (1988). Skład kapeli: Henryk Nawrocki (ur. 1932) - kierownik kapeli, akordeon; Jan Szymański (ur. 1936) - skrzypce; Stanisław Daniel (ur. 1936) - skrzypce; Wojciech Nitecki (ur. 1941) - kontrabas trzystrunowy; Marian Nowakowski (ur. 1951) - bęben; Tomasz Zdobych (ur. 1982) - klarnet. 

Utwory wykonane przez samą kapelę: Marsz kujawski (od Józefa Pietrzaka); Oberek z bruku (od Jana Nawrockiego); Polka cyrkowa (od Jana Nawrockiego); Oberek (od Jana Nawrockiego); Polka Ola (od Józefa Pietrzaka); Polka C-dur (od Jana Nawrockiego); Polka Kochanka (od Jana Nawrockiego); Kujawiak Dla Pomorzan (od Jana Nawrockiego); Oberek Ulubieniec (od Jana Nawrockiego); Kujawiak Za lasem (od Jana Nawrockiego); Kujawiak (od Jana Nawrockiego); Oberek (od Jana Nawrockiego); Polka Owczarek (od Jana Nawrockiego, dwie wersje).  Utwory wykonane przez zespół śpiewaczy i kapelę: Przez tom naszą wieś; Miała matka syna; Olaboga, co się dzieje; Na wygonie; Malowane koła, malowane luśnie; A cóżeś tak wąsy odoł; W stawie ryby, w lesie grzyby; Zaszło słonko, zaszło; Czemuś oczka zapłakała, dziewucho moja; Biedna ja dzieweczka (od Stanisławy Malinowskiej); Dzień dobry, mamusiu; Kujawy, Kujawy, ziemio ma; Przez nadgoplańskie krzoki; Pod jaworem Kasia stoi.

Cały zgromadzony materiał został przejrzany i zaopiniowany przez doktora Aleksandra Pawlaka z Instytutu Sztuki Państwowej Akademii Nauk w Poznaniu. Jego ogólna ocena na temat wszystkich nagrań kapeli Zespołu Pieśni i Tańca "Kujawy" w Radziejowie brzmiała: "Kapela za repertuar 3-, za wykonanie 4. Kapela wykonała melodie nowe lub nie ludowego pochodzenia. Ani jeden utwór nie był dotąd nagrany w tym regionie. Melodie są wprawdzie efektowne, ale mało kojarzą się z regionem Kujaw. Jedynie oberek nr 9 [Oberek Ulubieniec] i kujawiak nr 11 [Kujawiak (od Jana Nawrockiego)] przypominają starszą, kujawska nutę". Zdaniem Wandy Szkulmowskiej, ta surowa ocena największego znawcy folkloru muzycznego Kujaw jest pośrednio jego opinią także o utworach pochodzących "od Jana Nawrockiego" (prawie wszystkie wykonane przez kapelę instrumentalne kujawiaki czy oberki mają taki dopisek). Aleksander Pawlak zanotował też uwagi dotyczące całego repertuaru z udziałem śpiewaków: "Śpiewają czysto, pieśni i melodie poza nr 9–11 [Czemuś oczka zapłakała, dziewucho moja; Biedna ja dzieweczka; Dzień dobry, mamusiu] są w ostatnich 40 latach ułożone i przyjęte przez zespół. Zespół wokalny z kapelą. Za repertuar 3, za wykonanie 4. Zespół wokalny z kapelą prezentuje również materiał nowszy. Do kujawskich pieśni można zaliczyć nr 3, 4, 6, 9, 10, 11 [Olaboga, co się dzieje; Na wygonie; A cóżeś tak wąsy odoł; Czemuś oczka zapłakała, dziewucho moja; Biedna ja dzieweczka; Dzień dobry, mamusiu]. Wykonanie jest na ogół dobre".

 

Zespół Pieśni i Tańca "Kujawy" w Radziejowie pod kierownictwem Wandy Waszak (lata 1999/2000-2012) i Jana Byczkowskiego (lata 2002-2012)

Od przełomu lat 1999/2000 do roku 2012 grupę śpiewaczą i tancerzy Zespołu Pieśni i Tańca "Kujawy" w Radziejowie prowadziła Wanda Waszak, zaś zespół instrumentalny w latach 2002-2012 - Jan Byczkowski.

 

Zespół Pieśni i Tańca "Kujawy" w Radziejowie pod kierownictwem Mariana Nowakowskiego i Ireneusza Staszaka (od roku 2012)

Od roku 2012 grupę śpiewaczą i tancerzy Zespołu Pieśni i Tańca "Kujawy" w Radziejowie prowadzi Marian Nowakowski, zaś zespół instrumentalny - Ireneusz Staszak.

 

 

Źródła: Wanda Szkulmowska, Muzykanci kujawscy - twórcy czy odtwórcy?, w: Czasy – Muzyka – Twórcy na Pomorzu i Kujawach, Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2014, ss. 437-449.

Wanda Szkulmowska, Kapele kujawskie (część 4). Kapela Ludowa. Zespół Pieśni i Tańca "Kujawy" w Radziejowie, w: Amatorskie muzykowanie na Pomorzu i Kujawach, Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2018, ss. 225-246.

Opracowała: Monika Biesaga

audio mp3AUDIO
"A cóżeś tak wąsy odoł"

"A cóżeś tak wąsy odoł"

film aviVIDEO
A cóżeś tak wąsy odoł...

A cóżeś tak wąsy odoł...

audio mp3AUDIO
A wstań rano, mówiłem Ci wstań rano

A wstań rano, mówiłem Ci wstań rano

obraz pngOBRAZ
Benon Górecki i Bolesław Głowacki z Radziejowa

Benon Górecki i Bolesław Głowacki z Radziejowa

audio mp3AUDIO
"Biedna ja dzieweczka" (od Stanisławy Malinowskiej)

"Biedna ja dzieweczka" (od Stanisławy Malinowskiej)

audio mp3AUDIO
"Czemuś oczka zapłakała, dziewucho moja"

"Czemuś oczka zapłakała, dziewucho moja"

film aviVIDEO
Dawniej synala z wąsem pod nosem...

Dawniej synala z wąsem pod nosem...

audio mp3AUDIO
Dudni woda, dudni

Dudni woda, dudni

audio mp3AUDIO
"Dzień dobry, mamusiu"

"Dzień dobry, mamusiu"

audio mp3AUDIO
Gdzie jo jade, to jo jade

Gdzie jo jade, to jo jade

obraz pngOBRAZ
Henryk Nawrocki

Henryk Nawrocki

obraz pngOBRAZ
Jan Szymański

Jan Szymański

audio mp3AUDIO
Jestem sobie Kujawianka, mam fartuszek przed kolanka

Jestem sobie Kujawianka, mam fartuszek przed kolanka

obraz pngOBRAZ
Józef Prusinowski z Radziejowa

Józef Prusinowski z Radziejowa

obraz pngOBRAZ
Kapela Kujawska w Radziejowie w 1997 roku (zdjęcie w kolorze)

Kapela Kujawska w Radziejowie w 1997 roku (zdjęcie w kolorze)

obraz pngOBRAZ
Kapela Ludowa w Radziejowie w 1997 roku

Kapela Ludowa w Radziejowie w 1997 roku

obraz pngOBRAZ
Kapela zespołu pieśni i tańca "Kujawy" z Radziejowa

Kapela zespołu pieśni i tańca "Kujawy" z Radziejowa

audio mp3AUDIO
Kujawiak "Dla Pomorzan" (od Jana Nawrockiego)

Kujawiak "Dla Pomorzan" (od Jana Nawrockiego)

audio mp3AUDIO
Kujawiak (Kujawy z Radziejowa)

Kujawiak (Kujawy z Radziejowa)

film aviVIDEO
Kujawiak na skrzypce 2

Kujawiak na skrzypce 2

audio mp3AUDIO
"Kujawiak" (od Jana Nawrockiego)

"Kujawiak" (od Jana Nawrockiego)

audio mp3AUDIO
"Kujawy, Kujawy, ziemio ma"

"Kujawy, Kujawy, ziemio ma"

audio mp3AUDIO
Kujwiak "Za lasem" (od Jana Nawrockiego)

Kujwiak "Za lasem" (od Jana Nawrockiego)

audio mp3AUDIO
Ładne Kujawionki

Ładne Kujawionki

audio mp3AUDIO
"Malowane koła, malowane luśnie"

"Malowane koła, malowane luśnie"

obraz pngOBRAZ
Marianna Surdyk

Marianna Surdyk

audio mp3AUDIO
"Marsz kujawski" (od Józefa Pietrzaka)

"Marsz kujawski" (od Józefa Pietrzaka)

audio mp3AUDIO
"Miała matka syna"

"Miała matka syna"

audio mp3AUDIO
"Na wygonie"

"Na wygonie"

film aviVIDEO
Na wygonie, na wygonie...

Na wygonie, na wygonie...

audio mp3AUDIO
"Oberek" 1 (od Jana Nawrockiego)

"Oberek" 1 (od Jana Nawrockiego)

audio mp3AUDIO
"Oberek" 2 (od Jana Nawrockiego)

"Oberek" 2 (od Jana Nawrockiego)

film aviVIDEO
Oberek (akordeon solo)

Oberek (akordeon solo)

film aviVIDEO
Oberek na klarnecie

Oberek na klarnecie

film aviVIDEO
Oberek na skrzypce

Oberek na skrzypce

audio mp3AUDIO
Oberek "Ulubieniec" (od Jana Nawrockiego)

Oberek "Ulubieniec" (od Jana Nawrockiego)

audio mp3AUDIO
"Oberek z bruku" (od Jana Nawrockiego)

"Oberek z bruku" (od Jana Nawrockiego)

audio mp3AUDIO
Oj, nie wyganiaj

Oj, nie wyganiaj

audio mp3AUDIO
"Olaboga, co się dzieje"

"Olaboga, co się dzieje"

audio mp3AUDIO
"Pod jaworem Kasia stoi"

"Pod jaworem Kasia stoi"

film aviVIDEO
Poleczka z Radziejowa

Poleczka z Radziejowa

audio mp3AUDIO
"Polka C-dur" (od Jana Nawrockiego)

"Polka C-dur" (od Jana Nawrockiego)

audio mp3AUDIO
"Polka cyrkowa" (od Jana Nawrockiego)

"Polka cyrkowa" (od Jana Nawrockiego)

audio mp3AUDIO
"Polka Kochanka" (od Jana Nawrockiego)

"Polka Kochanka" (od Jana Nawrockiego)

audio mp3AUDIO
"Polka Ola" (od Józefa Pietrzaka)

"Polka Ola" (od Józefa Pietrzaka)

audio mp3AUDIO
Polka "Owczarek" (od Jana Nawrockiego)

Polka "Owczarek" (od Jana Nawrockiego)

audio mp3AUDIO
Polka "Owczarek" (od Jana Nawrockiego) klarnet solo

Polka "Owczarek" (od Jana Nawrockiego) klarnet solo

audio mp3AUDIO
"Przez nadgoplańskie krzoki"

"Przez nadgoplańskie krzoki"

audio mp3AUDIO
"Przez tom naszą wieś"

"Przez tom naszą wieś"

film aviVIDEO
Rozmowa z Benonem Góreckim i Bolesławem Głowackim

Rozmowa z Benonem Góreckim i Bolesławem Głowackim

audio mp3AUDIO
Rozmowa ze Stanisławem Danielem (I)

Rozmowa ze Stanisławem Danielem (I)

audio mp3AUDIO
Rozmowa ze Stanisławem Danielem (II)

Rozmowa ze Stanisławem Danielem (II)

film aviVIDEO
Rozmowa z Henrykiem Nawrockim

Rozmowa z Henrykiem Nawrockim

film aviVIDEO
Rozmowa z Józefem Prusinowskim

Rozmowa z Józefem Prusinowskim

obraz pngOBRAZ
Stanisław Daniel

Stanisław Daniel

obraz pngOBRAZ
Stanisław Daniel (zdjęcie w kolorze)

Stanisław Daniel (zdjęcie w kolorze)

audio mp3AUDIO
Szot (Kujawy z Radziejowa)

Szot (Kujawy z Radziejowa)

film aviVIDEO
"W stawie ryby, w lesie grzyby" (1997)

"W stawie ryby, w lesie grzyby" (1997)

audio mp3AUDIO
"W stawie ryby, w lesie grzyby" (1999)

"W stawie ryby, w lesie grzyby" (1999)

audio mp3AUDIO
Zagrajcie mi mazureczka

Zagrajcie mi mazureczka

audio mp3AUDIO
Zapowiedź nagrania 14.11.1999 cz. II (kapela i zespół śpiewaczy)

Zapowiedź nagrania 14.11.1999 cz. II (kapela i zespół śpiewaczy)

audio mp3AUDIO
Zapowiedź nagrania 14.11.1999 cz. I (kapela)

Zapowiedź nagrania 14.11.1999 cz. I (kapela)

audio mp3AUDIO
"Zaszło słonko, zaszło"

"Zaszło słonko, zaszło"

obraz pngOBRAZ
Zespół Pieśni i Tańca "Kujawy", Radziejów, 1980

Zespół Pieśni i Tańca "Kujawy", Radziejów, 1980

obraz pngOBRAZ
Zespół Pieśni  i Tańca "Kujawy" z Radziejowa

Zespół Pieśni i Tańca "Kujawy" z Radziejowa

Kujawskie Kapele Ludowe - artyści i ich twórczość

Projekt sfinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Copyright © 2000-2019 Akademia Muzyczna w Bydgoszczy - Pracownia kultury muzycznej Pomorza i Kujaw i folklorystyki