OSOBY

KUJAWSKIE KAPELE LUDOWE - ARTYŚCI I ICH TWÓRCZOŚĆ

Bielecki Jan

Lista atrybutówkompozytor

Jan Bielecki - kompozytor. Autor 10 kujawiaków wydanych w 1957 roku w zeszycie W kujawskim ogrodzie (z dopiskiem: Melodie i tańce ludowe na fortepian lub akordeon). Kolega Jana Nawrockiego z rodzinnej Kapeli Nawrockich.

Jan Bielecki w młodym wieku miał wyjechać z Kujaw do stolicy. Po latach, jako kompozytor, tworzył kujawiaki, oberki i polki, zbierane razem w zeszyty. Wspomniany zeszyt W kujawskim ogrodzie wydany został w 1957 roku w Wydawnictwie Muzycznym Usługowej Spółdzielni Pracy "Znak" w Warszawie w nakładzie 5 tysięcy egzemplarzy. Wydawnictwo to publikowało także tego typu zeszyty z kompozycjami innych twórców (też z dopiskiem: Melodie i tańce ludowe na fortepian lub akordeon) - Feliksa Dzierżanowskiego, Tadeusza Kozłowskiego, Karola Namysłowskiego, Wojciecha Osmańskiego, Jana Różewicza (autora kujawiaków), Józefa Steć, Stanisława Trzeciaka czy Tadeusza Wesołowskiego. Rozprowadzane one były przez księgarnie "Dom Książki" na terenie całego kraju.

Jan Bielecki miał przesyłać tego typu zeszyty (także swoje) Janowi Nawrockiemu, który podobno szczególnie polubił kujawiaka Nad jeziorkiem. Utwór ten znalazł się później w repertuarze Kapeli Kujawskiej z Radziejowa (Zespół Pieśni i Tańca "Kujawy" w Radziejowie), w którym grał i pełnił funkcję kierownika syn Jana Nawrockiego, Henryk. Przy tytule utworu (jak i przy tytułach innych utworów z repertuaru tego zespołu) odnaleźć można adnotację: "ze starego zeszytu Jana Nawrockiego".

 

Źródło: Wanda Szkulmowska, Kapele kujawskie (część 4). Kapela Ludowa. Zespół Pieśni i Tańca "Kujawy" w Radziejowie, w: Amatorskie muzykowanie na Pomorzu i Kujawach, Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2018, ss. 225-247.

Opracowała: Monika Biesaga

Kujawskie Kapele Ludowe - artyści i ich twórczość

Projekt sfinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Copyright © 2000-2019 Akademia Muzyczna w Bydgoszczy - Pracownia kultury muzycznej Pomorza i Kujaw i folklorystyki