MULTIMEDIA

KUJAWSKIE KAPELE LUDOWE - ARTYŚCI I ICH TWÓRCZOŚĆ

"A cóżeś tak wąsy odoł"

ŹródłoZbiory prywatne Wandy Szkulmowskiej
Data publikacji1999-11-14
Lista atrybutównagranie

Utwór A cóżeś tak wąsy odoł z repertuaru Zespołu Pieśni i Tańca "Kujawy" w Radziejowie, zaprezentowany 14 listopada 1999 roku przez solistów zespołu śpiewaczego: Stanisławę Szmydt (ur. 1934) i Jana Szyszkowskiego (ur. 1935) oraz kapelę w składzie: Henryk Nawrocki (ur. 1932) - kierownik kapeli, akordeon; Jan Szymański (ur. 1936) - skrzypce; Stanisław Daniel (ur. 1936) - skrzypce; Wojciech Nitecki (ur. 1941) - kontrabas trzystrunowy; Marian Nowakowski (ur. 1951) - bęben; Tomasz Zdobych (ur. 1982) - klarnet. 

Jest to jeden z 28 utworów w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca "Kujawy" w Radziejowie, nagranych 14 listopada 1999 roku w Domu Kultury w Radziejowie w ramach finansowanego przez Kujawsko-Pomorskie Towarzystwo Kulturalne w Bydgoszczy projektu muzykolog Wandy Szkulmowskiej. Celem projektu, rozłożonego na lata 1999-2002, było zarejestrowanie repertuaru 16 najlepszych działających jeszcze wówczas kujawskich kapel i zespołów folklorystycznych wobec zauważalnych objawów odchodzenia przez nie od starego repertuaru na rzecz melodii "biesiadnych" i utworów folkowych. Nagraniami objęto zespoły z następujących miejscowości: Kowala, Brześcia Kujawskiego (2), Radziejowa, Lubrańca, Sławska Wielkiego (2), Liszkowa, Radojewic, Babiaka, Sompolna, Osięcin (3) i Lubomina.

Cały zgromadzony materiał został przejrzany i zaopiniowany przez doktora Aleksandra Pawlaka z Instytutu Sztuki Państwowej Akademii Nauk w Poznaniu. Jego ogólna ocena na temat wszystkich nagrań kapeli Zespołu Pieśni i Tańca "Kujawy" w Radziejowie brzmiała: "Kapela za repertuar 3-, za wykonanie 4. Kapela wykonała melodie nowe lub nie ludowego pochodzenia. Ani jeden utwór nie był dotąd nagrany w tym regionie. Melodie są wprawdzie efektowne, ale mało kojarzą się z regionem Kujaw. Jedynie oberek nr 9 [Oberek Ulubieniec] i kujawiak nr 11 [Kujawiak (od Jana Nawrockiego)] przypominają starszą, kujawska nutę". Zdaniem Wandy Szkulmowskiej, ta surowa ocena największego znawcy folkloru muzycznego Kujaw jest pośrednio jego opinią także o utworach pochodzących "od Jana Nawrockiego" (prawie wszystkie wykonane przez kapelę instrumentalne kujawiaki czy oberki mają taki dopisek). Aleksander Pawlak zanotował też uwagi dotyczące całego repertuaru z udziałem śpiewaków: "Śpiewają czysto, pieśni i melodie poza nr 9–11 [Czemuś oczka zapłakała, dziewucho moja; Biedna ja dzieweczka; Dzień dobry, mamusiu] są w ostatnich 40 latach ułożone i przyjęte przez zespół. Zespół wokalny z kapelą. Za repertuar 3, za wykonanie 4. Zespół wokalny z kapelą prezentuje również materiał nowszy. Do kujawskich pieśni można zaliczyć nr 3, 4, 6, 9, 10, 11 [Olaboga, co się dzieje; Na wygonie; A cóżeś tak wąsy odoł; Czemuś oczka zapłakała, dziewucho moja; Biedna ja dzieweczka; Dzień dobry, mamusiu]. Wykonanie jest na ogół dobre".

Utwór A cóżeś tak wąsy odoł został przez Aleksandra Pawlaka oceniony na stopień dobry pod względem przystawalności do tradycyjnego repertuaru kujawskiego oraz na stopień dostateczny z plusem pod względem wykonania. Obok tytułu utworu muzykolog zamieścił uwagę: "melodia kujawska".

Utwór odnaleźć można na płycie CD stanowiącej aneks do publikacji Amatorskie muzykowanie na Pomorzu i Kujawach, Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2018.

 

 

Źródło: Wanda Szkulmowska, Kapele kujawskie (część 4). Kapela Ludowa. Zespół Pieśni i Tańca "Kujawy" w Radziejowie, w: Amatorskie muzykowanie na Pomorzu i Kujawach, Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2018, ss. 225-246.

Opracowała: Monika Biesaga

Kujawskie Kapele Ludowe - artyści i ich twórczość

Projekt sfinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Copyright © 2000-2019 Akademia Muzyczna w Bydgoszczy - Pracownia kultury muzycznej Pomorza i Kujaw i folklorystyki