OSOBY

KUJAWSKIE KAPELE LUDOWE - ARTYŚCI I ICH TWÓRCZOŚĆ

Beciński Franciszek

Miejsce urodzeniaPilichowo
Lista atrybutówpoeta

Franciszek Beciński - poeta ludowy z Pilichowa. Autor tekstu Wesele na Kujawach (1935).

Wspomniany tekst był wielokrotnie inscenizowany, w tym trzy razy przed II wojną światową: po raz pierwszy (wkrótce po napisaniu) w Osięcinach (reżyseria: Aleksandra Kułakowska, stroje męskie otrzymano od dziedzica z Piołunowa); po raz drugi w Brześciu Kujawskim; po raz trzeci w 1936 roku w Gimnazjum Urszulanek we Włocławku. Po wojnie syn Franciszka, Adam (nauczyciel polonista w Lubrańcu) przygotował inscenizację Wesela z uczniami Liceum Ogólnokształcącego. W 1994 roku inscenizację w wykonaniu 19 członków grupy śpiewaczej oraz 4-osobowej kapeli Zespołu Pieśni i Tańca "Kujawy" w Radziejowie wyreżyserował kierownik Domu Kultury w Radziejowie Jan Kalafus. Ze względu na swoje walory poznawcze i artystyczne, inscenizacja ta cieszyła się ogromnym powodzeniem nie tylko w Radziejowie, lecz w całym regionie. Kilka lat później grupa wznowiła Wesele.

Co ciekawe, tekst Wesela na Kujawach opublikowany został dopiero w 1996 roku staraniem Radziejowskiego Domu Kultury, Dobrzyńsko-Kujawskiego Towarzystwa Kulturalnego we Włocławku oraz Towarzystwa Miłośników Kujaw w Radziejowie. Opracowanie naukowe i wstęp przygotowała Ewa Arszyńska.

 

Źródło: Wanda Szkulmowska, Kapele kujawskie (część 4). Kapela Ludowa. Zespół Pieśni i Tańca "Kujawy" w Radziejowie, w: Amatorskie muzykowanie na Pomorzu i Kujawach, Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2018, ss. 225-247.

Opracowała: Monika Biesaga

Kujawskie Kapele Ludowe - artyści i ich twórczość

Projekt sfinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Copyright © 2000-2019 Akademia Muzyczna w Bydgoszczy - Pracownia kultury muzycznej Pomorza i Kujaw i folklorystyki