MULTIMEDIA

KUJAWSKIE KAPELE LUDOWE - ARTYŚCI I ICH TWÓRCZOŚĆ

"Przez tom naszą wieś"

ŹródłoZbiory prywatne Wandy Szkulmowskiej
Data publikacji1999-11-14
Lista atrybutównagranie

Utwór Przez tom naszą wieś z repertuaru Zespołu Pieśni i Tańca "Kujawy" w Radziejowie, zaprezentowany 14 listopada 1999 roku przez zespół śpiewaczy i kapelę. Skład zespołu śpiewaczego: Elżbieta Szcześniewicz (ur. 1959); Leokadia Zarzycka (ur. 1934); Maria Surdyk (ur. 1932); Emila Wilczyńska (ur. 1976); Stanisława Szmydt (ur. 1934); Danuta Kacprzak (ur. 1936); Teresa Pilak (ur. 1940); Marta Korzeniowska (ur. 1932); Teresa Wróblewska (ur. 1940); Jan Szyszkowski (ur. 1935); Jan Ulański (ur. 1922); Stanisław Białkowski (ur. 1946); Jan Kuropatwiński (ur. 1929); Justyna Bartczak (1989); Agata Staszko (1987); Anna Szcześniewicz (1988); Magdalena Goździk (1988). Skład kapeli: Henryk Nawrocki (ur. 1932) - kierownik kapeli, akordeon; Jan Szymański (ur. 1936) - skrzypce; Stanisław Daniel (ur. 1936) - skrzypce; Wojciech Nitecki (ur. 1941) - kontrabas trzystrunowy; Marian Nowakowski (ur. 1951) - bęben; Tomasz Zdobych (ur. 1982) - klarnet. 

Jest to jeden z 28 utworów w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca "Kujawy" w Radziejowie, nagranych 14 listopada 1999 roku w Domu Kultury w Radziejowie w ramach finansowanego przez Kujawsko-Pomorskie Towarzystwo Kulturalne w Bydgoszczy projektu muzykolog Wandy Szkulmowskiej. Celem projektu, rozłożonego na lata 1999-2002, było zarejestrowanie repertuaru 16 najlepszych działających jeszcze wówczas kujawskich kapel i zespołów folklorystycznych wobec zauważalnych objawów odchodzenia przez nie od starego repertuaru na rzecz melodii "biesiadnych" i utworów folkowych. Nagraniami objęto zespoły z następujących miejscowości: Kowala, Brześcia Kujawskiego (2), Radziejowa, Lubrańca, Sławska Wielkiego (2), Liszkowa, Radojewic, Babiaka, Sompolna, Osięcin (3) i Lubomina.

Cały zgromadzony materiał został przejrzany i zaopiniowany przez doktora Aleksandra Pawlaka z Instytutu Sztuki Państwowej Akademii Nauk w Poznaniu. Jego ogólna ocena na temat wszystkich nagrań kapeli Zespołu Pieśni i Tańca "Kujawy" w Radziejowie brzmiała: "Kapela za repertuar 3-, za wykonanie 4. Kapela wykonała melodie nowe lub nie ludowego pochodzenia. Ani jeden utwór nie był dotąd nagrany w tym regionie. Melodie są wprawdzie efektowne, ale mało kojarzą się z regionem Kujaw. Jedynie oberek nr 9 [Oberek Ulubieniec] i kujawiak nr 11 [Kujawiak (od Jana Nawrockiego)] przypominają starszą, kujawska nutę". Zdaniem Wandy Szkulmowskiej, ta surowa ocena największego znawcy folkloru muzycznego Kujaw jest pośrednio jego opinią także o utworach pochodzących "od Jana Nawrockiego" (prawie wszystkie wykonane przez kapelę instrumentalne kujawiaki czy oberki mają taki dopisek). Aleksander Pawlak zanotował też uwagi dotyczące całego repertuaru z udziałem śpiewaków: "Śpiewają czysto, pieśni i melodie poza nr 9–11 [Czemuś oczka zapłakała, dziewucho moja; Biedna ja dzieweczka; Dzień dobry, mamusiu] są w ostatnich 40 latach ułożone i przyjęte przez zespół. Zespół wokalny z kapelą. Za repertuar 3, za wykonanie 4. Zespół wokalny z kapelą prezentuje również materiał nowszy. Do kujawskich pieśni można zaliczyć nr 3, 4, 6, 9, 10, 11 [Olaboga, co się dzieje; Na wygonie; A cóżeś tak wąsy odoł; Czemuś oczka zapłakała, dziewucho moja; Biedna ja dzieweczka; Dzień dobry, mamusiu]. Wykonanie jest na ogół dobre".

Utwór Przez tom naszą wieś został przez Aleksandra Pawlaka oceniony na stopień dostateczny pod względem przystawalności do tradycyjnego repertuaru kujawskiego oraz na stopień dobry pod względem wykonania. Obok tytułu utworu muzykolog zamieścił uwagę: "za dużo instrumentów przygrywa we wstępie, melodia ogólnopolska".

 

 

Źródło: Wanda Szkulmowska, Kapele kujawskie (część 4). Kapela Ludowa. Zespół Pieśni i Tańca "Kujawy" w Radziejowie, w: Amatorskie muzykowanie na Pomorzu i Kujawach, Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2018, ss. 225-246.

Opracowała: Monika Biesaga

Kujawskie Kapele Ludowe - artyści i ich twórczość

Projekt sfinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Copyright © 2000-2019 Akademia Muzyczna w Bydgoszczy - Pracownia kultury muzycznej Pomorza i Kujaw i folklorystyki