ZESPOŁY

KUJAWSKIE KAPELE LUDOWE - ARTYŚCI I ICH TWÓRCZOŚĆ

Kapela Tomasza Baranowskiego

Lista atrybutówkapela instrumentalna

Jedna z licznych kapel działających w okresie międzywojennym w okolicach Kowala. Założona przez Tomasza Baranowskiego. W zespole tym muzykowali przez jakiś czas bracia Szczepan i Józef Strzeleccy z Rakutowa. Kapela (w składzie z braćmi Strzeleckimi) przygrywała grupie młodzieży ze Śmiłowic, Sokołowa, Brześcia, Rakutowa i Lubania podczas inscenizacji dawnego wesela kujawskiego w 1929 roku i rok później, podczas powtórzenia inscenizacji na Wystawie Krajowej w Poznaniu.

 

Źródło: Wanda Szkulmowska, Kapele kujawskie (część 3). "Kapela Spod Kowala", w: Amatorskie muzykowanie na Pomorzu i Kujawach, Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2018, ss.191-223.

Opracowała: Monika Biesaga

 

Kujawskie Kapele Ludowe - artyści i ich twórczość

Projekt sfinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Copyright © 2000-2019 Akademia Muzyczna w Bydgoszczy - Pracownia kultury muzycznej Pomorza i Kujaw i folklorystyki