OSOBY

KUJAWSKIE KAPELE LUDOWE - ARTYŚCI I ICH TWÓRCZOŚĆ

Baranowski Tomasz

Lista atrybutówkierownik zespołu

Muzyk, założyciel kapeli grającej w okresie międzywojennym na zabawach i weselach w pobliżu Kowala. W zespole tym muzykowali przez jakiś czas bracia Szczepan i Józef Strzeleccy z Rakutowa. Kapela przygrywała grupie młodzieży ze Śmiłowic, Sokołowa, Brześcia, Rakutowa i Lubania podczas inscenizacji dawnego wesela kujawskiego w 1929 roku i podczas powtórzenia inscenizacji na Wystawie Krajowej w Poznaniu, rok później.

 

Źródło: Wanda Szkulmowska, Kapele kujawskie (część 3). "Kapela Spod Kowala", w: Amatorskie muzykowanie na Pomorzu i Kujawach, Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2018, ss.191-223.

Opracowała: Monika Biesaga

Kujawskie Kapele Ludowe - artyści i ich twórczość

Projekt sfinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Copyright © 2000-2019 Akademia Muzyczna w Bydgoszczy - Pracownia kultury muzycznej Pomorza i Kujaw i folklorystyki