MULTIMEDIA

KUJAWSKIE KAPELE LUDOWE - ARTYŚCI I ICH TWÓRCZOŚĆ

"A dzień dobry"

ŹródłoArchwium Wandy Szkulmowskiej
Data publikacji1999-10-16
Lista atrybutównagranie

Utwór A dzień dobry w wykonaniu grupy śpiewaczej Zespołu Regionalnego "Kujawy" w Sławsku Wielkim w składzie: Maria Patyk (ur. 1924); Maria Wilgucka (ur. 1923); Barbara Tomaszewska (ur. 1940); Maria Babiarz (ur. 1936); Alina Malińska (ur. 1942); Danuta Mila (ur. 1944); Stefania Tarnowska (ur. 1927); Aniela Sosnowska (ur. 1930); Jadwiga Fertykowska (ur. 1957); Aleksandra Gmińska (ur. 1927); Jadwiga Turkowska (ur. 1959). Nagrania przeprowadzono 16 października 1999 roku w Szkole Podstawowej w Sławsku Wielkim, zarejestrowano wówczas 29 utworów wykonanych przez grupę śpiewaczą.

Nagrań dokonano w ramach finansowanego przez Kujawsko-Pomorskie Towarzystwo Kulturalne w Bydgoszczy projektu muzykolog Wandy Szkulmowskiej. Celem projektu, rozłożonego na lata 1999-2002, było zarejestrowanie repertuaru 16 najlepszych działających jeszcze wówczas kujawskich kapel i zespołów folklorystycznych wobec zauważalnych objawów odchodzenia przez nie od starego repertuaru na rzecz melodii "biesiadnych" i utworów folkowych. Nagraniami objęto zespoły z następujących miejscowości: Kowala, Brześcia Kujawskiego (2), Radziejowa, Lubrańca, Sławska Wielkiego (2), Liszkowa, Radojewic, Babiaka, Sompolna, Osięcin (3) i Lubomina.

Cały zgromadzony materiał został przejrzany i zaopiniowany przez doktora Aleksandra Pawlaka z Instytutu Sztuki Państwowej Akademii Nauk w Poznaniu. Jego ogólna ocena na temat wszystkich nagrań grupy śpiewaczej Zespołu Regionalnego "Kujawy" w Sławsku Wielkim brzmiała: "Teksty pieśni są na ogół znane na Kujawach, a melodie 1, 2, 7, 10, 11, 16, 21, 22 [Co to tutej po tych babach; Dzinkuje ci łojcze; Policz Maryś, policz, ile dziur jest w dachu; A mom ci ja śtyry kunie siwe; Darmo dziewcze darmo bierzesz sobie jarzmo; Nie chodź koło woza; Usiadła Marysia na biołym kamieniu; A dzień dobry] również poza regionem Kujaw. Pozostałe numery pieśni mają melodie być może lokalnego pochodzenia lub zaczerpnięte z innych źródeł. Pieśni weselne lub śpiewane na weselach (nr od 1 do 11) są wykonane mało swobodnie, śpiewane raczej w ścisłym rytmie. Ocena repertuaru 3, bo dużo nowszych melodii. Wykonanie 3+”.

Przy tytule melodii A dzień dobry Aleksander Pawlak zamieścił uwagę: "dobra".

Melodia ta zanotowana została w publikacji Pawła Billerta Pieśni ludowe Kujaw, Pałuk i Kaszub, PWM, Kraków 1972.

 

 

Źródło: Wanda Szkulmowska, Kapele kujawskie (część 5). Muzykowanie w Sławsku Wielkim, Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2018, ss. 247-273.

Opracowała: Monika Biesaga

Kujawskie Kapele Ludowe - artyści i ich twórczość

Projekt sfinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Copyright © 2000-2019 Akademia Muzyczna w Bydgoszczy - Pracownia kultury muzycznej Pomorza i Kujaw i folklorystyki