OSOBY

KUJAWSKIE KAPELE LUDOWE - ARTYŚCI I ICH TWÓRCZOŚĆ

Stawicka Anna

Miejsce urodzeniaZagrodnica
Data urodzenia1954-6-1
Lista atrybutówkierownik zespołu

Anna Krystyna Stawicka ur. 1.VI 1954 r. w Zagrodnicy pow. Koło. Rodzice mieli gospodarstwo rolne, a ojciec dodatkowo pracował jako murarz. Ukończyła szkołę podstawową i liceum ogólnokształcące w Izbicy Kujawskiej. Ze względu na śmierć ojca nie podejmuje dalszej nauki, kończy kurs laborantek i od lipca 1974 pracuje w Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Izbicy Kujawskiej. W styczniu 1975 wychodzi za mąż i przenosi się do Lubrańca. W latach 1978-80 pracuje w GS w Lubrańcu. Rodzi kolejno troje dzieci: Barbarę (1976), Monikę (1977) i Wojciecha (1980). Od roku 1984 jest kierownikiem zespołu folklorystycznego. Pracę zawodowa podejmuje w 1986 roku – najpierw w Urzędzie Gminy i Miasta, tu pracując podejmuje naukę w Policealnym Studium Zawodowym w Toruniu i w 1992 otrzymuje dyplom „urzędnika administracji”. W sierpniu 1994 roku zostaje dyrektorem Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lubrańcu. Ukończyła też Studium Menedżerów Kultury przy Ośrodku Badania Rynku Sztuki Współczesnej i Instytutu Kulturoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Z zespołem współpracuje nieprzerwanie od 1984 roku. Nagradzana była za pracę społeczną (m.in. w 1990 nagrodą ministra, 1995 nagrodą wojewody). Opracowuje scenariusze widowisk. Ma repertuar weselny od ostatniego drużby w okolicy. Długoletnia członkini i kierownik zespołu "Echo Lubrańca"

Kujawskie Kapele Ludowe - artyści i ich twórczość

Projekt sfinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Copyright © 2000-2019 Akademia Muzyczna w Bydgoszczy - Pracownia kultury muzycznej Pomorza i Kujaw i folklorystyki