ZESPOŁY

KUJAWSKIE KAPELE LUDOWE - ARTYŚCI I ICH TWÓRCZOŚĆ

Echo Lubrańca

PochodzenieLubraniec
Data rozpoczęcia działalności1985--
Lista atrybutówzespół folklorystyczny


Zespół Folklorystyczny „Echo Lubrańca” w Lubrańcu


Historia Zespołu
Historię powstania zespołu opisuję w tekście „Zespoły folklorystyczne na Kujawach” na stronie 247 „Sztuki ludowej Kujaw. Przeszłość i teraźniejszość”. Poniżej tekst uzupełniony na podstawie pracy Adama Nazdrowicza „Zespół pieśni tańca „Echo Lubrańca”, Cieszyn 1996 – jest to praca magisterska napisana pod kierunkiem st. wykł. Ryszarda Gabrysia na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach Filia w Cieszynie (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny, Instytut Pedagogiki Muzycznej). Drobne szczegóły także z pracy Doroty Pabian „Zespół folklorystyczny „Echo Lubrańca” i jego rola w życiu społeczności Lubrańca – jest to praca dyplomowa napisana pod kierunkiem dr Adama Wróbla w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku.
Pierwszy skład zespołu śpiewaczego, który powstał w 1984 roku w Ossowie przy KGW tworzyły: Barbara Górzyńska, Irena Nowakowska, Jadwiga Lewandowska, Anna Stawicka, Henryka Wieczorek, Janina Podczarska, Bronisława Lewandowska, Janina Smolińska i Jadwiga Wawrzonkowska. W lutym 1984 na zakończenie kursu gastronomicznego KGW pokazały w prywatnym mieszkaniu Marii Wawrzonkowskiej fragment wesela kujawskiego – oczepiny, ucztę, przyśpiewki. Opiekunka Koła z ramienia gminy ,Jadwiga Stasiak zachęciła panie do wzięcia udziału w konkursie ogłoszonym przez zarząd wojewódzki KGW w marcu pod nazwą „Bądźmy zdrowi i trzeźwi”. Koło z Ossowa wystąpiło w trzyosobowym składzie: Barbara i Władysława Górzyńskie oraz Irena Nowakowska – otrzymały dyplom i nagrodę pieniężną, chociaż występowały bez strojów i akompaniamentu. Śpiewały m.in. piosenkę „W imię Boże posłuchajcie, co wam powiem uważajcie, byście się zastanowili i z gorzałką pokłócili”. Nagrodę przeznaczyły na szycie strojów. Kierowanie zespołem od kwietnia powierzono Annie Stawickiej. Od 1985 roku z zespołem zaczął współpracować nauczyciel muzyki, Wiesław Frankowski. Początkowo zespół miał charakter wokalny, z czasem zaczęto inscenizować obrzędy. W roku 1986 zespół powiększył się do 25 osób, bowiem przyjęto 6 chłopców i 6 dziewcząt – dzieci lub wnuki członkiń grupy. Fundusze na zakup strojów uzyskano z Urzędu Gminy i Miasta w Lubrańcu, Banku Spółdzielczego i Związku Kółek Rolniczych w Ossowie – stroje wykonała Spółdzielnia Rękodzieła Artystycznego „Sztuka Kujawska” z Włocławka. W tych strojach Zespół „Ossowianki” występował m.in. w roku 1988 Ciechocinku i Nakle wyróżniony pierwszymi nagrodami w obu przeglądach za widowisko „Jadą goście jadą czyli wesele od Lubrańca”, w toruńskim Muzeum Etnograficznym i we Włocławku. Ze względu na fakt odejścia części członków (wiek, choroby), nawiązano kontakt z zespołem z Żydowa i wspólnie w 1991 roku wystawiono w Ciechocinku „Wigilię kujawską”. Po sukcesie, jaki odniesiono, utworzono jeden zespół pod nazwą „Echo Lubrańca” i ostatecznie (po rozwiązaniu klubów „Ruch”), znaleziono siedzibę w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Lubrańcu. W roku 1991 i 1992 zespół zapraszany był na ogólnopolskie dożynki na Jasnej Górze i występował przed 300-tysięczną publicznością oraz był nagrywany przez Radio Watykańskie. W tym też czasie zespół zasiliły osoby należące do zespołu KGW w Siarczynach (prowadzonego przez Irenę Małasiak i Elżbietę Balcer) po jego rozwiązaniu (patrz „Zespoły folklorystyczne” str. 247). W maju 1993 zaczął współpracę z zespołem nauczyciel muzyki Roman Jędrzejewski i założył siedmioosobowa kapelę. W tym samym roku za „Pirzoka” zespół otrzymał pierwsze nagrody w Ciechocinku i Nakle. W grudniu tego roku na międzygminnym przeglądzie w Chodczu pokazano „Jasełka kujawskie” i zespół zakwalifikowany był przez to do występu we Włocławku. W roku 1994, gdy obchodzono 10-lecie zespołu, liczył on 50 osób, z czego połowa to młodzież szkół podstawowych, średnich i studenci. Z zespołem współpracowała też choreografka z Włocławka, Bożena Jabłońska. Niestety, wszystkie te zmiany nie pozostały bez wpływu na charakter zespołu – zatracił on pierwotne elementy autentyzmu na rzecz stylizacji muzyki i tańca, co widoczne się stało także w sposobie noszenia stroju – kobiety pojawiały się bez nakryć głowy (podaje to za K. Pawłowską), jednak nadal dobrze były przygotowywane widowiska obrzędowe. W roku 1994 miało miejsce kilka występów w znaczących miejscach. W maju z „Pirzokiem” zespół występuje na IX Międzywojewódzkim Sejmiku Wiejskich Zespołów w Teatralnych Pile (wytypowano go do Tarnogrodu), w czerwcu kapela koncertuje na XIV Międzywojewódzkich Spotkaniach Kapel Ludowych w Toruniu, w sierpniu przez 4 dni zespół daje koncerty w Gdyni i Sopocie w czasie XVIII Festiwalu Folkloru Krajów Nadbałtyckich, we wrześniu w muzeum w Toruniu (24) i w skansenie w Kłóbce (25) prezentuje widowisko plenerowe „Plon niesiemy plon czyli wieńcowe od Lubrańca”. W październiku występuje w Tarnogrodzie na XI Ogólnopolskim Sejmiku Teatrów Wsi Polskiej, gdzie zdobywa nagrodę prezesa Polskiego Radia i prezentuje się w godzinnej audycji w I Programie Polskiego Radia. W listopadzie 1994 roku na 5 dni wyjeżdża do Holandii na zaproszenie gminy Winsum, gdzie pięciokrotnie koncertował m.in. w Groningen przed tamtejszą publicznością. W grudniu natomiast w warszawskim Muzeum Etnograficznym prezentuje „Wigilię kujawską”, co nie tylko przyjęte było bardzo pozytywnie, lecz zaowocowało bliższym kontaktem z I Programem Telewizji: Anna Stawicka, Roman Jędrzejewski i Barbara Górzyńska zaproszeni zostali do studia dla współpracy przy organizowaniu wieczoru wigilijnego. Bardzo aktywny jest zespół także w roku 1995: w styczniu koncertuje we Włocławku na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, w lutym bierze udział w Balu Pokoleń na zamku Anny Wazówny w Brodnicy (sprawdzić, czy to Brodnica czy Golub jak pisze Dorota Pabian?), oraz dla I Programu TV nagrywa obrzęd „Kujawskie zapusty”, w marcu na Przeglądzie Kapel Ludowych w Bedlnie w woj. płockim kapela zajmuje I miejsce i otrzymuje nagrodę publiczności. W czerwcu kapela występuje na XV Międzynarodowych Spotkaniach Kapel Ludowych w Toruniu, a w lipcu cały zespól w Kłóbce pokazuje widowisko „Jadą goście…”. W październiku i listopadzie członkowie zespołu biorą udział w nagraniu filmu telewizyjnego o regionie i kasety „Kujawy” dla Fundacji Kultury Wsi ( w serii „Tańce polskie. Śladami Oskara Kolberga”).
Nie mam szczegółowych danych o dalszych osiągnięciach zespołu. W pracy Doroty Pabian jest informacja o koncertach na Białorusi, udziale w spotkaniach weselnych w Lipcach Rejmontowskich, występach na scenie Teatru Impresaryjnego we Włocławku oraz na zamku w Golubiu-Dobrzyniu. Sprawdzić i uzupełnić te informacje.
Zespół w roku 1995 liczył 33 osoby (spis w pracy Adama Nazdrowicza), natomiast w grudniu 1999 roku w nagraniu uczestniczyło 17 osób dorosłych (6 mężczyzn, 11 kobiet) i troje dzieci.
W roku 1995 nagrana została w Wojewódzkim Domu Kultury we Włocławku kaseta magnetofonowa – całe to nagranie mam także na płycie CD.

 

 

W dniu 27 listopada 1999 roku kapela „Echo Lubrańca” nagrana została przez Mirosława Worobieja w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Lubrańcu (dawna synagoga).Zespół występował w siedmioosobowym składzie
Julian Pawłowski, skrzypek-samouk, 
Roman Jędrzejowski, akordeonista i kierownik kapeli
Monika Stawicka, gra na flecie
Wojciech Stawicki, klarnet,
Małgorzata Kalinowska, klarnet,
Wojciech Jabłoński, basista, 
Mariusz Latecki, gra na bębnie, 
Nie grał tego dnia Jan Pasturczak, trębacz
Kapela w podanym wyżej składzie wykonała w dniu 27 listopada 1999 roku 11 utworów. Aleksander Pawlak ocenił melodie jako typowe dla Kujaw (4+) i wykonanie także jako dobre (4+). Jedynie skład kapeli uznał na zbyt duży (2 klarnety). Nagrany repertuar – od numeru 12-go gra sam skrzypek Julian Pawłowski:
Marsz kujawski – czas 1:34, dobry (AP),
Kujawiak „od Lubrańca”, melodia do oczepin – czas 0:50, ? (AP),
Marsz weselny „Jedzie wesele z kościoła” – czas 0:50, dobry (AP),
Chodzony i kujawiak „chodzony od Lubrańca” – czas 4:21, kujawiak jest znany, chodzony nie (AP),
Oberek „Matulu moja” – czas 1:0, dobry, znany (AP),
Polka „Raz” – czas 0:47, dobra (AP),
Mazurek „od Lubrańca” – czas 1:10, dobry (AP),
Wiązanka utworów do „szoca” – czas 1:55, dobre, (AP),
Oberek „Płynie woda od ogroda” – czas 2:0, ogólnopolska, tutaj war. dobra-, (AP),
Polka „A kto lubi arbuz” – czas 0:40, ogólnopolska, ocena jak wyżej (AP),
Kujawiak „Wianuszek” – czas 2:55, nieznany, nowszy początek, ciąg dalszy znane kawałki, niektóre za wolno wykonane, 3+, (AP),
Gra Julian Pawłowski na skrzypcach. Jego repertuar ocenia A. Pawlak jako dobry, wykonanie też. Pierwszy utwór to kujawiak – czas…
Oberek po dziadku Wojciechu „Pomalutku z gospodynią” – czas 0:49, kujawska melodia (AP), tekst Pawlak 556, melodia 152 A,
Owczarek – czas 1:0, kujawska melodia, dobra (AP),
Kujawiak – 1:46, kujawska melodia, inna interpretacja, nie typowa, za wolno (AP),
Polka – 1:09, trochę nieczysto (AP),
Kujawiak – czas 0:40, melodia dobra (AP),
Polka „Stary mój woził gnój” – czas 0:55, melodia dobra (AP),
Kujawiak stary – czas 0:56, nieznany, nieczysto zagrany (AP)
Opinia A. Pawlaka: „Kapela nr 1-11. Zespół mimo dużego składu kapeli (o jeden klarnet za dużo) wypadł bardzo dobrze. Jedynie za wolno nr 11. Repertuar jest typowo kujawski. Skrzypek Pawłowski nr 12-19. Również skrzypek wykonał melodie typowo kujawskie. Gra poprawne uwzględniając rubato w melodiach kujawiakowych”.
W roku 1994 i 1995 kapela nagradzana była w Ciechocinku – uzupełnić.
Do inscenizacji obrzędów kapela gra w składzie 3 instrumentów.

Grupa śpiewacza
Grupa śpiewacza w dniu nagrania wykonywała utwory w składzie 17 osób dorosłych oraz trojga dzieci. Śpiewali: Alina Adamowska, Katarzyna Dolatowska, Jolanta Gołębiowska, Piotr Gołębiowski, Barbara Górzyńska, Mariusz Kasprzak, Lucyna Owczarek, Stanisław Owczarek, Maria Podolska, Łukasz Podolski, Anna Stawicka Barbara Stawicka, Marianna Stawicka Izydor Stawicki, Marianna Wawrzyniak oraz dzieci: Joanna Skalińska, Paulina Sadowska i Violetta Wawrzyniak.
Zespół wykonał 8 utworów (oraz jeden sama kapela). A. Pawlak ocenił repertuar i wykonanie na 3.
Ballada dziadowska – czas 4:34, utwór wykonała solo Barbara Górzyńska. Słyszała ją jako dziecko od matki Joanny Końskiej (ur. 1892) z informacją, że „śpiewały ją dziady na odpustach”, warto zarejestrować (AP),
„A przed laty, przed wielu” – czas 1:38, Kolberg 262,.solo z kapelą Violetta Wawrzyniak, mel. dobra (AP),
„Zielona murawka” – czas 2:30, solo Paulina Sadowiska, nowsza, słaba, nie ludowa?(AP),
„Jechał Janek Wisłą” – czas 1:51, duet Jolanta Gołębiowska i Izydor Stawicki, nowsza, wykonanie słabsze (AP),
„Nie chcą mnie wydać” – czas 2:57, solo Barbara Stawicka, mel. ogólnopolska, nowsza, słabsze (AP),
Powyższą melodię gra sama kapela – czas 0:37’
„W tym zielonym gaiku” – czas 1:12, śpiewają sami chłopcy i R. Jędrzejowski przy akompaniamencie skrzypiec, słabe, nie ludowe?(AP),
„Ty panno młoda spojrzyj dokoła”, melodia weselna po błogosławieństwie – czas 2:46, śpiewają same kobiety (bez dzieci), z kapelą, słabe, nie ludowe?(AP),
Przyśpiewki weselne „Idzie burza od Górnika” – czas 2:35, kujawskie, dobre (AP),
„A do domu wyżeracze”, ciąg dalszy przyśpiewek – czas 0:27.
Opinia A. Pawlaka: „Balladę dziadowską należy zarejestrować, spisać, jednak nie należy jej włączać do programu występów zespołu. Repertuar zespołu jest raczej nowszy, zwłaszcza melodie mają taki charakter (nr 3-8). Jedynie przyśpiewki (nr 9-10) są typowo kujawskie, starsze”.

W roku 1994 roku w studio Wojewódzkiego Domu Kultury we Włocławku Adam Pawlikowski nagrał 26 utworów (łączny czas 58:15 min) wykonanych przez Zespół Folklorystyczny „Echo Lubrańca”. Należy przypuszczać, że o wyborze repertuaru decydował sam zespół i jego kierownictwo. Są to w większości utwory nie nagrane w 1999 roku, w większości śpiewane przez zespół i jego solistów przy akompaniamencie kapeli, stylizowane – opracowane artystycznie melodie na kapelę, która gra tym razem z trąbką i chyba w mniejszym składzie (jeden kontrabas, brak fletu). Zespół śpiewaczy chyba bez dzieci. Część to utwory ogólnopolskie lub nie ludowe (stylizowane na ludowe, powstałe poza wsią). Tylko 4 utwory gra sama kapela.
„Jechał Janek Wisłą, ja żem chusty prała” – czas 1:40, rytm marszowy, duet śpiewa, a w refrenach zespół, melodia „nowsza” wg AP
„Muzykanci”, początek od słów „Stoi grusza w polu” – czas 7:23, śpiewają same kobiety razem i solo o poszczególnych muzykantach, członkach kapeli (bez fletu i Moniki Stawickiej, widocznie wtedy nie grała). Ułożone współcześnie.
„Płynie potok doliną, nad potokiem jawory, tam ze swoja dziewczyna spędzałem słodkie wieczory” – czas 3:16, solo głos męski, w refrenie mężczyźni, takt na 3, nie kujawskie, sentymentalne.
„Heca heca koło pieca ciele mnie pobodło” – czas 2:05, solo mężczyźni i kobiet na zmianę, w refrenie „I ja se musiał, bo mi się poruszał… kapelusz na głowie”. Ogólnopolskie wątpliwej wartości, „pod publiczkę”.
„W moim ogródeczku rośnie różyczka, napój mi Marysiu mego koniczka” – czas 2:56. Ogólnopolskie. Śpiewają na zmianę głosy męskie i kobiece, refren wszyscy.
„Matuś moja, matuś, wydaj mnie za Jasia, spodobały mi się kółeczka u pasa” – czas 1:46,oberek, melodia ogólnopolska, śpiewa solo kobieta, refren kobiety, dobre tempo.
„Namówiłem rzekę, namówiłem wodę, a ciebie dziewczyno namówić nie mogę” – czas 2:02, solo śpiewa męski głos, refren mężczyźni, takt na 3, tekst nowy, nie kujawskie.
„Parobeczek”, „Jestem sobie parobeczek, zalecam się do dzieweczek. Do dzieweczek się zalecam, każdej taniec przyobiecam” – czas 2:29, (melodia „na wsi został dziadek”), solo śpiewa głos męski, refren mężczyźni, ogólnopolskie, to krakowiak („a na czapce pawie pióro”!!),
„Koraliki” to kujawiak „Zaszło słonko za góreczkę” – czas 2:48, solo głos kobiecy. Melodia nowsza, aż 3 tematy, tekst ułożony poza wsią, nie ludowy.
„A jak śpiewać, to już śpiewać, taka nasza dola” – czas 2:44, cały zespół z kapelą. Rytm kujawiaka, mocno rozbudowana kapela, mocna stylizacja.
Marsz kujawski – czas 0:38, sama kapela, znana melodia,
Marsz weselny – czas 1:35, sama kapela, różne kawałki melodii, rozpracowana na małe solówki poszczególnych instrumentów, mocna stylizacja
Kujawiak – czas 2:11, sama kapela, kilka znanych melodii rozpracowanych „na głosy” jak wyżej,
Polka – czas 1:36, kolejne 3 tematy zręcznie zgrane, sama kapela, mało stylizacji, dobre.
Oberek – czas 1:37, sama kapela, znane melodie, dobrze zagrany, mało stylizacji, dobre.
„A czemużeś wąsy oduł” – czas 2:06, duet z kapelą.
„Polną dróżką” – czas 2:38, solo męski głos z kapelą, rytm kujawiaka, ale absolutnie nie ludowy tekst. Autorem jest Leon Stankiewicz, Kuj. Wsch. 21.
„Nie chodź koło róży, nie otrząsaj kwiatów, nie chodź do dziewczyny, nie załamuj światów” – czas 1:45,.solo głos kobiecy i kobiety, solo głos męski i mężczyźni, rytm na 2, ogólnopolskie.
„Nie chodź Marysiu tą miedzą” – czas 1:15, solo głos męski i mężczyźni, ogólnopolskie, stylizacja melodii.
„Płynie woda od ogroda” – czas 1:48, szybkie tempo, śpiewają na zmianę kobiety i mężczyźni, ogólnopolskie. W książeczce z Osięcin nr 3 jako kujawska podana.
„Oj świeci miesiąc świeci, gwiazdy pomagają” – czas…, solo głos kobiecy i cały zespół, rytm kujawiaka.
Kujawiak „Halina – czas 1:53, sama kapela, 2 tematy, melodia znana, opracowane muzycznie,
Kujawiak „Koraliki” – czas 2:36 ze śpiewem tak jak nr 3.
„Skoczna polka” – czas 2:08, 3 tematy, melodia znana, sama kapela, jak nr 14
Marsz kujawski – czas 1:15, sama kapela jak nr 11.
Oberek „Zawierucha” – czas 1:32, 3 tematy, sama kapela, jak nr 15.

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Echo Lubrańca

 

Zespół folklorystyczny Echo Lubrańca powstał w 1984 roku przy Kole Gospodyń Wiejskich w Ossowie, a jego pierwszą siedzibą był Klub „Ruch” w Ossowie. Pierwszymi członkami zespołu były: Barbara Górzyńska, Irena Nowakowska, Jadwiga Lewandowska, Henryka Wieczorek, Janina Podczarska, Bronisława Lewandowska, Janina Smolińska, Jadwiga Wawrzonkowska. W lutym 1984 na zakończenie kursu gastronomicznego KGW pokazały w prywatnym mieszkaniu Marii Wawrzonkowskiej fragment wesela kujawskiego – oczepiny, ucztę, przyśpiewki. Opiekunka Koła z ramienia gminy ,Jadwiga Stasiak zachęciła panie do wzięcia udziału w konkursie ogłoszonym przez zarząd wojewódzki KGW w marcu pod nazwą „Bądźmy zdrowi i trzeźwi”. Koło z Ossowa wystąpiło w trzyosobowym składzie: Barbara i Władysława Górzyńskie oraz Irena Nowakowska – otrzymały dyplom i nagrodę pieniężną, chociaż występowały bez strojów i akompaniamentu. Śpiewały m.in. piosenkę „W imię Boże posłuchajcie, co wam powiem uważajcie, byście się zastanowili i z gorzałką pokłócili”. Nagrodę przeznaczyły na szycie strojów.

Kierowanie zespołem powierzono Annie Stawickiej, która zaczęła gromadzić repertuar, przygotowywać scenariusze i organizować próby. W 1985 roku współpracę z zespołem zaczął nauczyciel muzyki Wiesław Frankowski. Na początku zespół miał charakter wokalny, z czasem repertuar poszerzono o widowiska obrzędowe. W 1986 roku skład powiększył się o dzieci i wnuki członków zespołu, który liczył teraz 25 osób, i który pod nazwą Ossowianki brał udział w różnych wydarzeniach artystycznych na terenie województwa. W międzyczasie nastąpiły w zespole zmiany kadrowe ze względu na wiek i zdrowie niektórych członków. Nawiązany został jednak kontakt z zespołem z Żydowa, z których nastąpiło połączenie. Doszły też pojedyncze osoby z Kłobi, Siarczyc i Lubrańca. W nowym składzie i pod nową nazwą Echo Lubrańca zespół kontynuował swoją działalność. Swoją siedzibę znalazł w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Lubrańcu. W maju 1993 roku do pracy w zespole dołączył nauczyciel muzyki Roman Jędrzejewski, który stał się kierownikiem muzycznym zespołu.

 

Skład zespołu w 1995 roku:

 1. Adamowska Alina
 2. Bartkowiak Sylwia
 3. Chojnacki Jan
 4. Dolatowska Katarzyna
 5. Dolatowski Rafał
 6. Dytkiewicz Maria
 7. Gołębiowska Jolanta
 8. Gołębiowski Piotr
 9. Gołębiowski Tomasz
 10. Górzyńska Barbara
 11. Jackowski Bolesław
 12. Kacprzak Mariusz
 13. Krawczyk Piotr
 14. Kwieciszewska Julita
 15. Leśniewski Patryk
 16. Mrówczyński Wojciech
 17. Nowakowska Irena
 18. Owczarek Lucyna
 19. Owczarek Stanisław
 20. Podolska Maria
 21. Podolski Łukasz
 22. Podolski Władysław
 23. Sadowski Bartłomiej
 24. Stawicka Anna
 25. Stawicka Barbara
 26. Stawicka Daromiła
 27. Stawicka Katarzyna
 28. Stawicka Maria
 29. Stawicki Izydor
 30. Wachowicz Anna
 31. Waszkiewicz Grzegorz
 32. Wawrzyniak Maria
 33. Wawrzyszak Joanna
 34. Zacharek Marek

Dzieci:

 1. Sadowska Paulina
 2. Skalińska Joanna
 3. Wawrzyszak Violetta

Zespół instrumentalny:

 1. Jabłoński Wojciech – kontrabas
 2. Jędrzejewski Roman – akordeon
 3. Latecki Mariusz – bęben
 4. Pasturczak Jan – trąbka
 5. Pawłowski Julian – skrzypce
 6. Stawicka Monika – flet
 7. Stawicki Wojciech – I klarnet
 8. Śniegowska Anna – II klarnet

 

Repertuar zespołu:

Pieśni do widowisk obrzędowych:

 1. Marsz kujawski
 2. Marsz weselny
 3. Oj siadaj, siadaj
 4. Wyjrzyj ty dziewczyno
 5. Jedzie wesele z kościoła
 6. Jakem przyjechali
 7. Otwórzta nam Pani Matko
 8. Potocz się wianeczku
 9. Melodia chmiela
 10. Na Kujawach powiadają
 11. Chodzony od Lubrańca
 12. Matulu moja
 13. Pola raz…
 14. Dobry pan…
 15. Wianuszek
 16. Płynie woda
 17. A kto lubi arbuz
 18. Kiedy ranne wstają zorze
 19. A dźiń dobry
 20. Czarna kura

 

Pieśni solowe:

 1. A jak śpiewać
 2. Oj świeci miesiąc
 3. Polną dróżką
 4. Rymciu, cimciu
 5. A czemu żeś wąsy odał
 6. Jechał Janek Wisłą

 

Tańce ludowe kujawskie:

 1. Polka „trzęsiona” – melodia ludowa z okolic: Aleksandrowa Kujawskiego
 2. Oberek – Lubrańca
 3. Polka skoczna – Śmiłowic
 4. Dyna – Radziejowa
 5. Czopik – Osięcin
 6. Szoc – Ciechocinka
 7. Chodzony – Izbicy Kujawskiej
 8. Motlarz – Inowrocławia
 9. Mazurek – Kowala

 

Pieśni ludowe z innych regionów:

 1. Nie chodź koło młyna
 2. Nie chodź Marysiu tą miedzą
 3. Heca, heca
 4. Parobeczek
 5. Namówiłem rzekę
 6. Hej z góry, z góry

 

Pieśni patriotyczne z lat I i II wojny światowej:

 1. Piechota
 2. Wojenko, wojenko
 3. Rota
 4. Przybyli ułani
 5. Białe róże
 6. My, pierwsza brygada
 7. O mój rozmarynie
 8. Deszcz jesienny
 9. Czerwone maki na Monte Casino
 10. Pałacyk Michla
 11. Rozszumiały się wierzby

 

Pieśni religijne, kolędy i pastorałki:

 1. Gdy śliczna Panna
 2. Pójdźmy wszyscy
 3. Przybieżeli do Betlejem
 4. Bóg się rodzi
 5. Jezus Malusieńki
 6. Cicha noc
 7. Barka
 8. Idzie mój Pan
 9. Wiele jest serc
 10. Bądźże pozdrowiona
 11. Serdeczna Matko
 12. Jasnogórska Pani
 13. Z dawna Polski Tyś królową

 

Pieśni zaliczane do ogólnokrajowej literatury muzyki ludowej:

 1. Głęboka studzienka
 2. Upływa szybko życie
 3. Cygan
 4. Siadła pszczółka
 5. Szła dzieweczka

 

Widowiska:

 1. Wesele Kujawskie
 2. Pirzok
 3. Plon niesiemy plon
 4. Jadą goście jadą

 

W dniu 27 listopada 1999 roku kapela „Echo Lubrańca” nagrana została przez Mirosława Worobieja w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Lubrańcu. Kapela wykonała 11 utworów. Aleksander Pawlak ocenił melodie jako typowe dla Kujaw (4+) i wykonanie także jako dobre (4+). Jedynie skład kapeli uznał na zbyt duży (2 klarnety). Nagrany repertuar – od numeru 12 go gra sam skrzypek Julian Pawłowski:

Skład Kapeli 27. 11. 1999r:

 1. Julian Pawłowski – skrzypce
 2. Monika Stawicka – flet poprzeczny
 3. Małgorzata Kalinowska – klarnet
 4. Wojciech Stawicki – klarnet
 5. Roman Jędrzejewski – akordeon
 6. Wojciech Jabłoński – kontrabas
 7. Marian Latecki – bęben
 8. Jan Pasturczak – bęben

 

 

Repertuar kapeli 27. 11. 1999r.:

Zapowiedź

 1. Marsz kujawski – 1:34 min
 2. Kujawiak „Od Lubrańca” – 0:50 min
 3. Marsz weselny – 0:50 min
 4. Chodzony i kujawiak „Chodzony od Lubrańca” – 4:21 min
 5. Oberek „Matulu moja” – 1:00 min
 6. Polka „Raw” – 0:47 min
 7. Mazurek „Od Lubrańca” – 1:10 min
 8. Składanka utworów do tańca „Szoc” – 1:55 min
 9. Oberek „Płynie woda od ogroda” – 2:00 min
 10. Polka „A kto lubi arbuz” – 0:40 min
 11. Kujawiak „Wianuszek” – 2:55 min

Skrzypek Julian Pawłowski (ur. 1922)

Zapowiedź

 1. Oberek „Pomalutku” – 0:49 min
 2. Owczarek– 1:00 min
 3. Kujawiak – 1:46 min
 4. Polka 1:09 min
 5. Kujawiak – 0:40 min
 6. Polka „Stary mój wozi gnój” 0:55 min
 7. Kujawiak stary – 0:56 min

Grupa śpiewacza w dniu nagrania również wykonywała utwory. Zespół wykonał 8 utworów (oraz jeden sama kapela). A. Pawlak ocenił repertuar i wykonanie na 3.

Skład zespołu śpiewanego 27. 11. 1999r.:

 1. Alina Adamowska
 2. Katarzyna Dolatowska
 3. Jolanta Gołębiowska
 4. Piotr Gołębiowski
 5. Barbara Górzyńska
 6. Mariusz Kasprzak
 7. Lucyna Owczarek
 8. Stanisław Owczarek
 9. Maria Podolska
 10. Łukasz Podolski
 11. Anna Stawicka
 12. Barbara Stawicka
 13. Marianna Stawicka
 14. Izydor Stawicka
 15. Mariana Wawrzyniak

Dzieci:

 1. Joanna Skalińska
 2. Paulina Sadowska
 3. Violetta Wawrzyniak

Repertuar zespołu śpiewanego 27. 11. 1999r.:

Zapowiedź grupy śpiewanej

 1. „Ballada dziadowska” – 4.34 min
 2. „A przed laty, przed niewielu” – 1,38 min
 3. „Zielona murawka” – 2,30 min
 4. „Jechał Janek Wisłą” – 1,51 min
 5. „Nie chcą mnie wydać” – 2,57 min
 6. „W tym zielonym gaiku” – 1,12 min
 7. „Ty panno młoda” – 2,46 min

 

Opinia A. Pawlaka: „Balladę dziadowską należy zarejestrować, spisać, jednak nie należy jej włączać do programu występów zespołu. Repertuar zespołu jest raczej nowszy, zwłaszcza melodie mają taki charakter (nr 3-8). Jedynie przyśpiewki (nr 9-10) są typowo kujawskie, starsze”.

 

W roku 1994 roku w studio Wojewódzkiego Domu Kultury we Włocławku Adam Pawlikowski nagrał 26 utworów (łączny czas 58:15 min) wykonanych przez Zespół Folklorystyczny „Echo Lubrańca”. Należy przypuszczać, że o wyborze repertuaru decydował sam zespół i jego kierownictwo. Są to w większości utwory nie nagrane w 1999 roku, w większości śpiewane przez zespół i jego solistów przy akompaniamencie kapeli, stylizowane – opracowane artystycznie melodie na kapelę, która gra tym razem z trąbką i prawdopodobnie w mniejszym składzie (jeden kontrabas, brak fletu). Zespół śpiewaczy prawdopodobnie bez dzieci. Część to utwory ogólnopolskie lub bez pochodzenia ludowego (stylizowane na ludowe, powstałe poza wsią). Tylko 4 utwory gra sama kapela.

Repertuar na nagranie z 1994 roku:

 1. „Jechał Janek Wisłą, ja żem chusty prała” – czas 1:40, rytm marszowy, duet śpiewa, a w refrenach zespół, melodia „nowsza” wg AP
 2. „Muzykanci”, początek od słów „Stoi grusza w polu” – czas 7:23, śpiewają same kobiety razem i solo o poszczególnych muzykantach, członkach kapeli (bez fletu i Moniki Stawickiej, widocznie wtedy nie grała). Ułożone współcześnie.
 3. „Płynie potok doliną, nad potokiem jawory, tam ze swoja dziewczyna spędzałem słodkie wieczory” – czas 3:16, solo głos męski, w refrenie mężczyźni, takt na 3, nie kujawskie, sentymentalne.
 4. „Heca heca koło pieca ciele mnie pobodło” – czas 2:05, solo mężczyźni i kobiet na zmianę, w refrenie „I ja se musiał, bo mi się poruszał… kapelusz na głowie”. Ogólnopolskie wątpliwej wartości, „pod publiczkę”.
 5. „W moim ogródeczku rośnie różyczka, napój mi Marysiu mego koniczka” – czas 2:56. Ogólnopolskie. Śpiewają na zmianę głosy męskie i kobiece, refren wszyscy.
 6. Oberek „Matuś moja, matuś, wydaj mnie za Jasia, spodobały mi się kółeczka u pasa” – czas 1:46, melodia ogólnopolska, śpiewa solo kobieta, refren kobiety.
 7. „Namówiłem rzekę, namówiłem wodę, a ciebie dziewczyno namówić nie mogę” – czas 2:02, solo śpiewa męski głos, refren mężczyźni, takt na 3, tekst nowy, nie kujawskie.
 8. „Parobeczek”, „Jestem sobie parobeczek, zalecam się do dzieweczek. Do dzieweczek się zalecam, każdej taniec przyobiecam” – czas 2:29, (melodia „na wsi został dziadek”), solo śpiewa głos męski, refren mężczyźni, ogólnopolskie, to krakowiak („a na czapce pawie pióro”!!),
 9. Kujawiak „Koraliki” „Zaszło słonko za góreczkę” – czas 2:48, solo głos kobiecy. Melodia nowsza, aż 3 tematy, tekst ułożony poza wsią, nie ludowy.
 10. „A jak śpiewać, to już śpiewać, taka nasza dola” – czas 2:44, cały zespół z kapelą. Rytm kujawiaka, mocno rozbudowana kapela, mocna stylizacja.
 11. Marsz kujawski – czas 0:38, sama kapela, znana melodia,
 12. Marsz weselny – czas 1:35, sama kapela, różne kawałki melodii, rozpracowana na małe solówki poszczególnych instrumentów, mocna stylizacja
 13. Kujawiak – czas 2:11, sama kapela, kilka znanych melodii rozpracowanych „na głosy” jak wyżej,
 14. Polka – czas 1:36, kolejne 3 tematy zręcznie zgrane, sama kapela, mało stylizacji, dobre.
 15. Oberek – czas 1:37, sama kapela, znane melodie, dobrze zagrany, mało stylizacji, dobre.
 16. „A czemużeś wąsy oduł” – czas 2:06, duet z kapelą.
 17. „Polną dróżką” – czas 2:38, solo męski głos z kapelą, rytm kujawiaka, ale absolutnie nie ludowy tekst. Autorem jest Leon Stankiewicz, Kuj. Wsch. 21.
 18. „Nie chodź koło róży, nie otrząsaj kwiatów, nie chodź do dziewczyny, nie załamuj światów” – czas 1:45,.solo głos kobiecy i kobiety, solo głos męski i mężczyźni, rytm na 2, ogólnopolskie.
 19. „Nie chodź Marysiu tą miedzą” – czas 1:15, solo głos męski i mężczyźni, ogólnopolskie, stylizacja melodii.
 20. „Płynie woda od ogroda” – czas 1:48, szybkie tempo, śpiewają na zmianę kobiety i mężczyźni, ogólnopolskie. W książeczce z Osięcin nr 3 jako kujawska podana.
 21. „Oj świeci miesiąc świeci, gwiazdy pomagają” – czas…, solo głos kobiecy i cały zespół, rytm kujawiaka.
 22. Kujawiak „Halina” – czas 1:53, sama kapela, 2 tematy, melodia znana, opracowane muzycznie,
 23. Kujawiak „Koraliki” – czas 2:36 ze śpiewem tak jak nr 3.
 24. „Skoczna polka” – czas 2:08, 3 tematy, melodia znana, sama kapela, jak nr 14
 25. Marsz kujawski – czas 1:15, sama kapela jak nr 11.
 26. Oberek „Zawierucha” – czas 1:32, 3 tematy, sama kapela, jak nr 15.

 

 

 

 

 

 

Materiały źródłowe:

- Sztuka Ludowa Kujaw, red. W. Szkulmowska, Bydgoszcz 1997.

- A. Nazdrowicz, Zespół pieśni i tańca „Echo Lubrańca”, Cieszyn 1996.

- D. Pabian, Zespół folklorystyczny „Echo Lubrańca” i jego rola w życiu społeczności Lubrańca

- materiały prywatne W. Szkulmowskiej

- strona internetowa www.lubraniec.pl

Kujawskie Kapele Ludowe - artyści i ich twórczość

Projekt sfinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Copyright © 2000-2019 Akademia Muzyczna w Bydgoszczy - Pracownia kultury muzycznej Pomorza i Kujaw i folklorystyki