OSOBY

KUJAWSKIE KAPELE LUDOWE - ARTYŚCI I ICH TWÓRCZOŚĆ

Zielonka Bonifacy

Lista atrybutówbadacz regionu historyk

Muzykolog, badacz folkloru. W latach 1937-1939 przeprowadzał nagrania ludowych utworów kujawskich, m.in. w wykonaniu Kapeli rodzinnej Kochanowskich. W czasie II wojny światowej nagrania te zaginęły. Autorowi nie udało się przeprowadzić ich ponownie, odtworzył jednak niektóre ze swoich przedwojennych badań. Zapiski znajdują się obecnie w Muzeum Etnograficznym w Toruniu, w archiwaliach będących własnością Oddziału Toruńskiego Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego.

 

Źródła: Wanda Szkulmowska, Muzykanci kujawscy - twórcy czy odtwórcy?, w: Czasy – Muzyka – Twórcy na Pomorzu i Kujawach, Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2014, ss. 437-449.

Wanda Szkulmowska, Kapele kujawskie (2) - dzieje kapeli rodzinnej Kochanowskich z Aleksandrowa Kujawskiego, w: Czasy - Muzyka - Twórcy na Pomorzu i Kujawach, Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2014, ss. 463-476.

Opracowała: Monika Biesaga

Kujawskie Kapele Ludowe - artyści i ich twórczość

Projekt sfinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Copyright © 2000-2019 Akademia Muzyczna w Bydgoszczy - Pracownia kultury muzycznej Pomorza i Kujaw i folklorystyki