OSOBY

KUJAWSKIE KAPELE LUDOWE - ARTYŚCI I ICH TWÓRCZOŚĆ

Żakowski [?]

Miejsce urodzeniaBrześć
Lista atrybutówśpiewaczka, śpiewak

[?] Żakowski - śpiewak regionalny z Brześcia.

Wspomniano o nim w audycji autorstwa Anny Jachniny zrealizowanej dla Polskiego Radia Pomorza i Kujaw:

Źródło: Archiwum Dokumentów Fonicznych Polskiego Radia Pomorza i Kujaw - wyżej wymieniona audycja autorstwa Anny Jachniny.

Opracowała: Zuzanna Konopka

Kujawskie Kapele Ludowe - artyści i ich twórczość

Projekt sfinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Copyright © 2000-2019 Akademia Muzyczna w Bydgoszczy - Pracownia kultury muzycznej Pomorza i Kujaw i folklorystyki