ZESPOŁY

KUJAWSKIE KAPELE LUDOWE - ARTYŚCI I ICH TWÓRCZOŚĆ

Ossowianki

PochodzenieOssowo
Data rozpoczęcia działalności1984--
Data zakończenia działalności1991--
Lista atrybutówzespół śpiewaczy

W 1984 roku w Ossowie przy Kole Gospodyń Wiejskich [KGW] powstał zespół śpiewaczy.  Tworzyły go: Barbara Górzyńska, Irena Nowakowska, Jadwiga Lewandowska, Anna Stawicka, Henryka Wieczorek, Janina Podczarska, Bronisława Lewandowska, Janina Smolińska i Jadwiga Wawrzonkowska. W lutym 1984 na zakończenie kursu gastronomicznego KGW pokazały w prywatnym mieszkaniu Marii Wawrzonkowskiej fragment wesela kujawskiego – oczepiny, ucztę, przyśpiewki. Opiekunka Koła - Jadwiga Stasiak zachęciła panie do wzięcia udziału w konkursie ogłoszonym przez zarząd wojewódzki KGW w marcu pod nazwą „Bądźmy zdrowi i trzeźwi”. Koło z Ossowa wystąpiło w trzyosobowym składzie: Barbara i Władysława Górzyńskie oraz Irena Nowakowska – otrzymały dyplom i nagrodę pieniężną, chociaż występowały bez strojów i akompaniamentu. Śpiewały m.in. piosenkę „W imię Boże posłuchajcie, co wam powiem uważajcie, byście się zastanowili i z gorzałką pokłócili”.  W kwietniu 1984 kierowanie zespołem powierzono Annie Stawickiej a od 1985 roku z zespołem zaczął współpracować nauczyciel muzyki, Wiesław Frankowski. Początkowo zespół miał charakter wokalny, z czasem zaczęto inscenizować obrzędy. W roku 1986 zespół powiększył się do 25 osób, bowiem przyjęto dzieci lub wnuki członkiń grupy. Fundusze na zakup strojów uzyskano z Urzędu Gminy i Miasta w Lubrańcu, Banku Spółdzielczego i Związku Kółek Rolniczych w Ossowie – stroje wykonała Spółdzielnia Rękodzieła Artystycznego „Sztuka Kujawska” z Włocławka. W tych strojach Zespół pod nazwą „Ossowianki” występował m.in. w roku 1988 Ciechocinku i Nakle, gdzie został  wyróżniony pierwszymi nagrodami w obu przeglądach za widowisko „Jadą goście jadą czyli wesele od Lubrańca”.  W 1991 roku na skutek zmniejszenia liczby członków połączono siły z zespołem z Żydowa  i wspólnie wystawiono w Ciechocinku „Wigilię kujawską”. Po sukcesie, jaki odniesiono, utworzono jeden zespół pod nazwą "Echo Lubrańca".

Kujawskie Kapele Ludowe - artyści i ich twórczość

Projekt sfinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Copyright © 2000-2019 Akademia Muzyczna w Bydgoszczy - Pracownia kultury muzycznej Pomorza i Kujaw i folklorystyki