ZESPOŁY

KUJAWSKIE KAPELE LUDOWE - ARTYŚCI I ICH TWÓRCZOŚĆ

Zespół Ludowy "Babiak"

PochodzenieBabiak
Data rozpoczęcia działalności1970--
Lista atrybutówkapela instrumentalna zespół folklorystyczny zespół śpiewaczy

Zespół Ludowy „Babiak” powstał z inicjatywy Wiktorii Skorupskiej – przewodniczącej Koła Gospodyń Wiejskich w Babiaku, Heleny Radys oraz Stefanii Kiszczak w 1970 roku. Skład zespołu stanowiły starsze mieszkanki wsi, jednak zawsze w zespole śpiewało kilka dziewcząt. Repertuar gromadzono od członkiń i najstarszych mieszkańców okolicy. Po kilku latach działalności przy zespole powstała kapela w składzie: skrzypce, basy, harmonia. Dużym osiągnięciem zespołu było przygotowanie inscenizacji zatytułowanej Wesele Babiackie, które wystawiano kilkanaście razy. Zespół występuje w starannie zrekonstruowanych strojach, sukiennych strojach kujawskich.

Z tej grupy wyodrębnił się w 1994 roku Teatr Obrzędowy „Borowioki”, którego założycielem byli Czesław Marciniak oraz dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Babiaku Piotr Cedzidło.

 

Osiągnięcia: 

1996r. - Nagroda Wojewody Konińskiego na Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Ludowych w Kramsku,

1997r. - Nagroda Ministra Kultury i Sztuki na Regionalnym Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych w Brzezinach 2000r - Wyróżnienie na XVII Przeglądzie Zespołów Ludowych w Wierzbinku,

2000r. - Nagroda na Międzywojewódzkim Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych w Bydgoszczy,

2001r. - Nagroda Przewodniczącego Rady Gminy Wierzbinek na XVIII Międzypowiatowym Przeglądzie Zespołów Ludowych w Wierzbinku,

2004r. - Nagroda Marszałka Województwa Wielkopolskiego w XXI Międzypowiatowym Przeglądzie Zespołów Ludowych o Wierzbową Witkę,

2007r. - Nagroda w Międzypowiatowym Przeglądzie Zespołów Ludowych O Babiacką Fajkę.

 

Źródła: 

Centrum Kultury i Sztuki w Koninie, Folklor Muzyczny z okolic Konina, z. 6, Babiak, red. Krzysztof Pydyński, Rhytmos, Konin 2002.

Oficjalna strona internetowa Gminnego Ośrodka Kultury w Babiaku: http://www.gok-babiak.pl/zlbabiak.html

Opracowała: Zuzanna Konopka

 

Kujawskie Kapele Ludowe - artyści i ich twórczość

Projekt sfinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Copyright © 2000-2019 Akademia Muzyczna w Bydgoszczy - Pracownia kultury muzycznej Pomorza i Kujaw i folklorystyki